เบนซ์ราชครู ขอเรียนแจ้งหยุดทำการเทศกาลปีใหม่

ในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562

49107898_2018642024855644_4352129578383179776_n

รายละเอียด

เบนซ์ราชครู ขอเรียนแจ้งหยุดทำการเทศกาลปีใหม่
ในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562
และบริษัทจะเปิดให้บริการตามปกติ
ในวันที่ 2 มกราคม 2562
Enjoy your holiday😄

49107898_2018642024855644_4352129578383179776_n

รายละเอียดเพิ่มเติม

Back to top